Ny vejledning om håndtering af skimmelsvamp

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har fået udviklet en ny vejledning i, hvordan man håndterer problemer med skimmelsvamp i kirker og andre bygninger under folkekirken. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har med større og større bekymring set på det stigende antal tilfælde af skimmelsvamp i kirker, orgler, sognegårde og præsteboliger. Skimmelsvamp kan have store helbredsmæssige konsekvenser for de medarbejdere, der udsættes for svampesporer. I yderste konsekvens kan det medføre, at en medarbejder må forlade arbejdspladsen. Ud over de helbredsmæssige konsekvenser kan renovering af bygninger og inventar, der er angrebet af skimmelsvamp, blive endog meget dyrt. Udbedring af et svampeangreb kan koste fra nogle tusinde til flere millioner alt efter hvor omfattende angrebet, er og derved hvor stor renoveringen bliver. Derfor har Folkekirkens Arbejdsmiljøråd fået udarbejdet en vejledning dels om at undgå angreb af skimmelsvamp i bygninger og inventar, dels om at sikre en god proces, når skaden er sket.
Vejledningen er elektronisk, og den findes http://kt2.c101723.eu/.
Et bærende element i vejledningen er videoklip med rundvisning i en kirke, hvor der er store problemer med skimmelsvamp.
I et af klippene kommer man ind i en kirke, som blev lukket på grund af skimmelsvamp. Her viser en konsulent fra Teknologisk Institut rundt og peger på forhold, man skal være opmærksomme på, hvis der er mistanke om skimmelsvamp i kirken eller kirkebygninger. I vejledningen får man også råd om at forebygge. Der findes også en kvik guide til hvad menighedsrådet skal gøre i tilfælde af mistanke om skimmelsvamp, og når det er konstateret.