Vejledning om håndtering af kister
Håndtering af kister er en de arbejdsopgaver i folkekirken der kan give udfordringer i arbejdsmiljøet. Kister er som udgangspunkt tunge og uhåndterbare og håndteringen kan medføre uhensigtsmæssige belastninger af kroppen, hvis der ikke anvendes egnede tekniske hjælpemidler. Hvordan I som menighedsråd og ansatte skal forholde jer til problematikken afhænger først og fremmest af hvordan kisten kommer til stedet. Læs mere i nedenstående vejledning som er en uddybning af vejledningen "Håndtering af kister".