Vejledning om arbejdsmiljø ved samarbejdsaftaler mellem flere sogne
I forbindelse med samarbejdsaftaler, der indebærer, at medarbejdere skal arbejde ved en anden kirke eller kirkegård end den eller dem, hvor de er ansat, skal der tages stilling til hvilket menighedsråd, der har ansvaret for de ansattes arbejdsmiljø. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, der ud fra arbejdsmiljøloven beskriver, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet i forbindelse med forskellige måder at organisere arbejdet på ved samarbejdsaftaler.

Hent Folkekirkens Arbejdsmiljøråds vejledningen via det nedenstående link. 
 
I bilag 1 beskrives en række modeller for samarbejdsaftaler mellem flere sogne. I hver model beskrives det, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet i den pågældende aftale.