Systematisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har i de senere år haft et øget fokus på arbejdsmiljøet på folkekirkens arbejdspladser. Det har været med til at tydeliggøre vigtigheden i at arbejde mere systematisk med arbejdsmiljøarbejdet for at sikre, arbejdet bliver gjort. I en travl hverdag hvor arbejdsmiljøet kun er en del af de opgaver, som menighedsråd, kontaktperson og ansatte beskæftiger sig med, kan det være svært at holde fokus på og styre de opgaver, der stilles krav om i lovgivningen til arbejdsmiljøet.  
 
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udviklet denne side på kirketrivsel.dk til brug i forbindelse med systematisk arbejdsmiljøarbejde på de folkekirkelige arbejdspladser.
 
Formålet med siden er at gøre det nemmere for menighedsrådet at overskue alle de forskellige krav, der stilles til menighedsrådet og de ansatte. Til hvert af kravene/opgaverne vil der blive præsenteret værktøjer, som I kan bruge for at leve op til kravene i praksis.
 
Længere nede på siden finder I en række emner, der alle relaterer sig til det systematiske arbejdsmiljøarbejde. Tre af emnerne under det systematiske arbejdsmiljø finder I under andre menuer på siden. Arbejdsmiljødrøftelse og arbejdspladsvurdering finder I under menu punktet ”Værktøjer/vejledninger”. Arbejdsorganisation (opbygning) finder I under menupunktet ”Regler”.
 
 I vil (på sigt) kunne finde værktøjer til følgende emner vedrørende det systematiske arbejdsmiljø
 

  • Værktøj til systematisk arbejdsmiljø - tjekliste
  • Årshjul
  • Arbejdsorganisation (opbygning)
  • Arbejdsmiljødrøftelse
  • Arbejdspladsvurdering
  • Arbejdspladsbrugsanvisning
  • Lovpligtige eftersyn
  • Arbejdsmiljøgennemgange
  • Ulykkesforebyggelse
  • Instruktion/oplæring