Suppleringsuddannelser inden for arbejdsmiljø

 
Er du medlem af arbejdsmiljøgruppen på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende uddannelse svarende til 1½ dags kursus. 
 
Suppleringsuddannelserne henvender sig til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer eller andre, der arbejder med de ansattes arbejdsmiljø og –vilkår i den danske folkekirke.  
 
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning udbyder supplerende uddannelser i alle landets stifter, hvert år. De er med til at sikre, at du får ny viden om relevante arbejdsmiljøemner, som du kan bruge aktivt på din arbejdsplads.
 
Læs mere under regionale kurser. Emnerne varierer fra år til år.
 
Vi afholder også gerne lokale kurser på de enkelte arbejdspladser, eller i et provsti. 
Læs de vedhæftede filer, hvor der står mere om hvad de forskellige temaer på lokale kurser kan være. Eller har I måske specielle ønsker til indhold? Så ring endelig og drøft det med os. 
Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning på tlf. 21 79 11 11.