Suppleringsuddannelser inden for arbejdsmiljø

 
Er du medlem af arbejdsmiljøgruppen på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende uddannelse svarende til 1½ dags kursus. 
 
Suppleringsuddannelserne henvender sig til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer eller andre, der arbejder med de ansattes arbejdsmiljø og –vilkår i den danske folkekirke.  
 
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning udbyder følgende supplerende uddannelser i 2017, som sikrer, at du får ny viden om relevante arbejdsmiljøemner, som du kan bruge aktivt på din arbejdsplads.
 
 
 
Kommunikation og feedback
Formålet med uddannelsen er at kursisten får kendskab til kommunikation og feedback. Udvalgte kommunikationsmodeller præsenteres og kursisterne får indføring i sproglige og kropskommunikative aspekter i forhold til dialog og samspil. Og at kursisten kan reflektere over sproglige og kropskommunikative aspekter som er væsentlige for arbejdslivet og identificere egne læringsbehov i forhold til dette. 
 
Stress og det grænseløse arbejde
Formålet med uddannelsen er blandt andet at styrke kursisternes kompetencer inden for forståelse, forebyggelse og håndtering af stress og grænseløshed. Der arbejdes derudover med, hvilke muligheder og ansvar ledere og medarbejdere på folkekirkelige arbejdspladser har ift. stress og ’det grænseløse arbejde’. 
 
Forebyggelse af konflitker i folkekirken
Den seneste undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken viste med tydelighed, at der er konflikter i folkekirken, og at der er brug for at have et større fokus på at løse dem. Denne suppleringsuddannelse giver bud på konkrete værktøjer og tilgange til forebyggelse af konflikter, før de udvikler sig.
 
På kirketrivsel.dk kan du læse mere om indholdet på uddannelserne, datoer, praktiske informationer. Her kan du også tilmelde dig. Hvis du har brug for mere information, kan du også ringe til Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivningn på tlf. 21 79 11 11.