Stress og ’det grænseløse arbejde’
Det folkekirkelige arbejde betragtes ofte som et godt arbejde med et positivt psykisk arbejdsmiljø. Desværre ses arbejdsrelateret stress og udbrændthed i stigende grad. Det skyldes bl.a. høje krav, deadlines og en øgning af grænseløsheden. Det er derfor aktuelt, at dykke ned i stress og oplevelsen af det grænseløse arbejde, hvilket er denne suppleringsuddannelsens agenda. Hvad kan du gøre som eksempelvis medarbejder, arbejdsmiljøorganisationen, kontaktperson og arbejdsplads i forhold til ovenstående? Eller hvis du selv oplever stress og det grænseløse arbejde?

 
Formål med kurset
Formålet med uddannelsen er blandt andet at styrke kursisternes kompetencer inden for forståelse, forebyggelse og håndtering af stress og grænseløshed. Der arbejdes derudover med, hvilke muligheder og ansvar ledere og medarbejdere på folkekirkelige arbejdspladser har ift. stress og ’det grænseløse arbejde’.
 
 
Indhold
Suppleringsuddannelsen giver bud på konkrete værktøjer og tilgange til forståelse, forebyggelse og håndtering af stress og det grænseløse arbejde. Hvad skal der eksempelvis til for at komme igennem krævende arbejdsperioder uden at blive belastet eller ligefrem syg af stress? Suppleringsuddannelsen vil give deltagerne individuelle, sociale og organisatoriske vinkler på både forebyggelse og håndtering.    
 
 
Form
Uddannelsens røde tråd vil være stress og oplevelsen af ’det grænseløse arbejde’. Teoretiske perspektiver vil præsenteres, men suppleringsuddannelsens hovedvægt vil være et anvendelsesorienteret fokus med udgangspunkt i kursisternes konkrete hverdag. Der vil således være en vekselvirkning mellem oplæg, gruppe- og plenumdrøftelser.  Kursisterne rustes med relevante værktøjer inden for området, og der vil være mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister.
 
 
Målgruppe
Uddannelsens primære målgruppe er arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Sekundært er det kontaktpersoner eller andre, der arbejder med ansattes arbejdsmiljø og -vilkår i den danske folkekirke.
 
 
Kursusdatoer
Efter aftale med et enkelt sogn/pastorat eller fx. at provsti. Ring på 21 79 11 11 og hør nærmere. 
 
Pris
Efter aftale.
 
 
 

Læs også...: