Samarbejde
Et godt samarbejde er en forudsætning for et godt psykisk arbejdsmiljø. I behøver ikke at være venner eller at være enige om alt på arbejdspladsen for at have et godt samarbejde. Det er langt vigtigere, at I får talt sammen og har tillid og respekt for hinanden. Det er også vigtigt, at I kan håndtere uenigheder og afhjælpe de konflikter, der kan opstå.

Læs her hvordan I kan styrke det gode samarbejde. 
 
Samarbejde
Få gode råd til hvordan I styrker samarbejdet. 
 
Klar kommunikation
Kommunikation kan fremme samarbejdet. Læs hvordan arbejdspladsen kan forstås i et kommunikationsperspektiv ved hjælp af domæne teorien og den anerkendende tilgang.
 
Supervision
Supervision styrke samarbejdet og sikre faglig udvikling. Læs hvordan I bruger supervision, kollegial feed back og netværk. 
 
Konflikthåndtering
Det være nødvendigt at håndtere konflikter på arbejdspladsen. Læs om konfliktnedtrapning, mægling og mediation.