Regionale suppleringsuddannelser/kurser inden for arbejdsmiljø
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning udbyder nu supplereringsuddannelser/kurser regionalt.

Vi har indtil videre planlagt følgende undervisnings dage i 2021:
31. maj i Ålborg Stift: Hals Sognehus, Østergade 32, 9370 Hals. OBS. Fuldt booket!
10. juni i Viborg Stift: Tvis Kirkehus, Hovedgaden 3, 7500 Holstebro
16. juni i Funs Stift: Bellinge sognehus, Kirkelundvej 18B, 5250 Odense SV
24. august i Aarhus Stift: Holme sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg
1. september i Roskilde Stift: Ringsted sogns lokaler, Klostervænget 2A, 4100 Slagelse
2. september i Ribe Stift: Treenighedskirkens lokaler, Grådybet 23, 6700 Esbjerg
9. september i Haderslev Stift: Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding
13. oktober i Københavns Stift: Ved Vigen 7, 2400 København NV
27. oktober i Lolland-Falster Stift: Nordresalen, Stubbekøbingvej 105, 4800 Nykøbing F
 
Der vil senere komme datoer for kurser i Helsingør stift. 
 
Form og indhold for dagen er således:
Dagen starter med fælles morgenkaffe kl. 8.45-9.15.
 
• 1. oplæg kl. 9.15 - 11.45
• Frokost kl. 11.45-12.30
• 2. oplæg kl. 12.30-15.00
• Kaffepause kl. 15.00-15.15
• 3. Oplæg kl. 15.15-16.00.
• Fælles afrunding og evaluering kl. 16.00-16.15
 
Suppleringsuddannelsen/kurset henvender sig både til ansatte i folkekirken og menighedsrådsmedlemmer.
Er du fx medlem af arbejdsmiljøgruppen (AMO) på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende uddannelse svarende til 1½ dags kursus, som menighedsrådet skal tilbyde. 
 
Du kan også deltage i kurset, selvom du ikke har arbejdsmiljøuddannelsen eller ikke er medlem af AMO.
 
Formålet med suppleringsuddannelsen/kurset er:
• at deltagerne opnår viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø indenfor aktuelle emner
• at igangsætte refleksioner hos deltagerne omkring arbejdsmiljø
• at give inspiration der kan bruges i det daglige
• at give deltagerne mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med hinanden
                                       
1. del – Stress
Formålet med 1. del er blandt andet at styrke kursisternes kompetencer inden for forståelse, forebyggelse og håndtering af stress og grænseløshed. Der arbejdes derudover med, hvilke muligheder og ansvar ledere og medarbejdere på de folkekirkelige arbejdspladser har i forhold til stress og ’det grænseløse arbejde’. Der vil blive præsenteret konkrete værktøjer og tilgange til stress.
 

2. del – Ergonomi i folkekirken
Formålet med 2. del er at give deltagerne viden om ergonomiske områder indenfor folkekirken.
-Der forekommer ergonomiske belastninger i næsten alle jobfunktioner. Ved at kende til de ergonomiske risici der findes, er det nemmere at forebygge belastninger og nedslidning. Vi kommer ind på de udfordringer der kan være i arbejdet i forbindelse med løft, bæring, skub og træk, ensidigt belastende arbejde, indretning af arbejdspladsen, instruktion og oplæring mm. Deltagerne vil også få kendskab til brugbare værktøjer og øvelser, der kan være med til at forebygge ergonomiske belastninger.
 
3. del – Besøg fra Arbejdstilsynet og eventuelt andre nyheder
-Arbejdstilsynet kommer på besøg: Bliv klogere på Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og reaktioner/påbudstyper, samt fokusområder på tilsyn på folkekirkelige arbejdspladser.
Formålet med oplægget er at klæde AMO medlemmerne på til at møde og håndtere de aktuelle dagsordner, som de folkekirkelige arbejdspladser møder inden for arbejdsmiljøet.
Oplægget kan også omhandle eventuelle andre aktuelle nyheder, i forhold til arbejdsmiljøet.
 
Formålet med oplægget er at klæde AMO medlemmerne på til at møde og håndtere de aktuelle dagsordner, som de folkekirkelige arbejdspladser møder inden for arbejdsmiljøet.
 
Pris:
Deltagere fra provstier/sogne med abonnement hos FAR    1.375,- ex moms/person.
Deltagere fra provstier/sogne uden abonnement                 1.675,- ex moms/person.
Forplejning er indeholdt i prisen. Skriv i tilmeldingen hvis du har særlige behov ift. mad.
 
Tilmeld dig på mail@kirketrivsel.dkSkriv venligst: Hvilken dato du ønsker at deltage, dit navn, rolle/stilling, sogn og mailadresse hvortil fakturaen skal sendes.
Sidste frist for tilmelding er 10 dage inden kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter denne dag.
 
Undervisere på dagen vil være:
Lotte Skands, arbejdsmiljøkonsulent/ergoterapeut
Hans Hjerrild eller Signe Steenfeldt, arbejdsmiljøkonsulent/psykolog
Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning
Tlf. 21 79 11 11

 

Læs også...: