Nye regionale suppleringsuddannelser/kursuser inden for arbejdsmiljø
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning udbyder nu supplereringsuddannelser/kurser regionalt.

Vi har (indtil videre) planlagt følgende undervisnings dage i efteråret 2019:
 
• Aarhus Stift den 27. august, Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 19, 8471 Sabro
 
• Roskilde stift den 12. september, Sankt Jørgensbjerg sognegård, Møllehusvej 120, 4000 Roskilde
 
• Ribe stift den 19. september, Gjesing menighedssal, Ulvevej 110, 6715 Esbjerg N
 
• Haderslev stift den 22. oktober, Brændkjær Sognegård, Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
 
 
Forår 2020:
 
• Helsingør stift den 22. januar, Kokkedal Sognegård, Højmose Vænge 2A, 2970 Hørsholm.
 
 
 
Suppleringsuddannelsen/kurset henvender sig både til ansatte i folkekirken og menighedsrådsmedlemmer.

Er du fx medlem af arbejdsmiljøgruppen (AMO) på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende uddannelse svarende til 1½ dags kursus, som menighedsrådet skal tilbyde. 
 
Du kan også deltage i kurset, selvom du ikke har arbejdsmiljøuddannelsen eller ikke er medlem af AMO.
 
Formålet med suppleringsuddannelsen/kurset er, at deltagerne opnår viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø indenfor aktuelle emner. Dagen skal igangsætte refleksion hos deltagerne omkring arbejdsmiljø, og give inspiration, der kan bruges i det daglige.

Suppleringsuddannelsen/kurset vil endvidere give deltagerne mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med hinanden.
 
Form og indhold for dagen er således:
 
Dagen starter med fælles morgenkaffe kl. 8.45
 
• oplæg kl. 9.15 - 12.00
 
• Frokost kl. 12.00-12.45
 
• 2. oplæg kl. 12.45-16.00
 
• Fælles afrunding kl. 16.00-16.15
 
I begge oplæg vil der blive præsenteret teoretiske perspektiver og emner, men der vil være hovedvægt på et anvendelsesorienteret fokus med udgangspunkt i deltagernes konkrete hverdag. De to oplæg vil være vinklet, så de bliver konkrete og praksisnære. De skal give inspiration og viden til AMO´s daglige arbejde.
 
Ved begge oplæg vil der være en vekselvirkning mellem oplæg og plenumdrøftelser.
 
Oplæg 1 – Konflikthåndtering
Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning oplever, at der findes mange større eller mindre konflikter på de folkekirkelige arbejdspladser både internt (kollegaer) og eksternt (brugere). Derudover har undersøgelser vist, at konflikter kan udvikle sig til mobning, hvilket er endnu et argument for at sætte fokus på arbejdspladsens måde at håndtere konflikter på.
Formålet med dette oplæg er derfor at styrke deltagernes kompetencer inden for konfliktforståelse og forebyggelse. Derudover gives der mulighed for at forstå og agere i konflikter, så de bliver løst på en god og konstruktiv måde. Workshoppen gør endvidere kursisterne i stand til at tage fat på arbejdet med at udviklle en kultur, hvor konflikter ikke vokser sig store og uoverskuelige.
 
Oplæg 2 – Hvad rører sig på området
Formålet med oplægget er at klæde AMO medlemmerne på til at møde og håndtere de aktuelle dagsordner, som de folkekirkelige arbejdspladser møder inden for arbejdsmiljøet.
Oplægget omhandler:

• Systematisk arbejdsmiljø (værktøj)
• Håndtering af kister (ergonomi)
• Sikring af gravsten (ulykkesrisici)
 
Under de enkelte punkter vil oplæggene fokusere på, hvilke problemløsningsmuligheder der er i forhold til konkrete situationer fra hverdagen. Oplæggene vil også gennemgå lovgivningen inden for områderne, samt give eksempler på hvilke tekniske og praktiske løsninger der er.
 
Pris:
Deltagere fra provstier/sogne med abonnement hos FAR    1.220,- ex moms/person.
Deltagere fra provstier/sogne uden abonnement                  1.520,- ex moms/person.
(Forplejning er indeholdt i prisen.)
 
Skynd dig at tilmelde dig på mail@kirketrivsel.dk. Skriv venligst navn, rolle/stilling, sogn og adresse hvortil fakturaen skal sendes.
 
Sidste frist for tilmelding er den 14. dage inden kursusstart 2019. Tilmeldingen er bindende efter denne dag.
 
Undervisere på dagen vil være:
Signe Steenfeldt, psykolog
Lotte Skands, arbejdsmiljøkonsulent
Hans Hjerrild, arbejdsmiljøkonsulent
 

Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning, Tlf. 21 79 11 11

Læs også...: