Personalepolitikker
Der findes mange gode værktøjer som kan bruges til at skabe en god og udviklende arbejdsplads. Personalepolitikken er et centralt værktøj som kan bruges som ramme til at udvikle en stress- eller trivselspolitik, en arbejdsmiljøpolitik eller retningslinjer for MUS-samtaler.

Personalepolitikken er et centralt værktøj for arbejdsgiveren til at sikre tydelighed.
 
”En personalepolitik skal være med til at sikre, at man får opfyldt de mål, som man har for det kirkelige liv i sognet (på arbejdspladsen) såvel som for medarbejdernes forhold. Arbejdet med at lave en personalepolitik bør derfor altid starte med, at man gennemtænker og gennemdrøfter målene” Personalepolitik i Folkekirken - en vejledning for menighedsråd, Kirkeministeriet 2001
 
De mål I som menighedsråd opstiller i personalepolitikken, kan I bruge til at styre efter, både i forhold til hvilken type medarbejdere I har brug for, og i forhold til hvilke krav og forventninger I har til medarbejderne. Personalepolitikken er derfor et meget centralt værktøj i forhold til at skabe den tydelighed, der er afgørende for et godt og udviklende arbejde.
 
Personalepolitikken giver jer mulighed for at afstemme og tydeliggøre jeres forventninger til hinanden, til det gode samarbejde, til håndtering af uenigheder, sygefravær, modtagelse af nye medarbejdere, osv.
 
Det er vigtigt at huske på, at politikken i sig selv ikke gør noget.
 

  • Det er i processen med at formulere politikken, der kan afklare, hvad der er væsentligt på jeres arbejdsplads.
  • Det er, når I anvender politikken i praksis, at den gør en forskel.
  • Hvis I ikke evaluerer politikken risikerer I at den forældes og bliver et dokument, som ikke anvendes.

 
Læs mere om:
Arbejdsmiljøpolitik 
Stresspolitik 
Voldspolitik
MUS-samtaler 
Sorgberedskab