Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsmiljøorganisationen er en samarbejdsorganisation, hvis primære opgave er at sikre, at alle ansattes sikkerheds- og sundhedsforhold er i orden. Arbejdsmiljøorganisationen skal derfor inddrages i hele forløbet omkring arbejdspladsvurderingen.
 

Virksomheder med 1-9 ansatte: 
Der skal ikke opbygges nogen arbejdsmiljøorganisation. I disse små virksomheder sker samarbejdet om sikkerhed og sundhed ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren/eventuel arbejdsleder og de øvrige ansatte.
 
Virksomheder med 10-34 ansatte: 
Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal organiseres i en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne skal være formand for arbejdsmiljø-organisationen.
 
Virksomheder med 35 eller flere ansatte: 
På de større virksomheder skal der være et antal lokale arbejdsmiljøgrupper, der varetager det daglige samarbejde om sikkerhed og sundhed. Der skal desuden oprettes et eller flere udvalg til at varetage de overordnede, planlæggende og koordinerende opgaver. Virksomhedens øverste ledelse skal være direkte repræsenteret i det overordnede arbejdsmiljøudvalg.
 
Alle ansatte herunder også deltidsansatte uanset timetal, indgår i beregningen af antallet af ansatte. Da menighedsrådet ikke er arbejdsgiver for præsterne, indgår de ikke i beregningen af ansatte. 
 
Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne fastsætte antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, under hensyntagen til virksomheden og dens arbejdsmiljøforhold.
 
Årlig drøftelse af arbejdsmiljøet
 
Arbejdsgiveren skal desuden hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan det skal foregå. Dette gælder også for arbejdspladser med mindre end 10 ansatte. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne.
 
Reglerne om valg af arbejdsmiljøorganisation findes i lov om arbejdsmiljø – lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Læs også...: