Nyhedsbrev marts 2020 vedr. Corona

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har fået en række henvendelser vedrørende Corona virus, og hvordan man skal forholde sig til dette som kirke og som arbejdsplads. Det er vigtigt at folkekirken bakker op om myndighedernes retningslinjer.

Kirkeministeriet og landets biskopper melder løbende ud om, hvordan I skal forholde jer til krisen i folkekirken. Grundet den hastighed hvormed situationen ændrer sig, anbefaler Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, at I søger jeres information vedr. Corona-relaterede spørgsmål og følger de retningslinjer, som myndighederne udstikker løbende via nedenstående links.
 
 
Links til relevante sider.
 
Folkekirkens personale (udgivet af kirkeministeriet):
https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spo...
 
Biskoppernes vejledning:
https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/opdateret-vejledning-fra-bisk...
 
Kirkeministeriets nyhedsside:
https://www.km.dk/aktuelt/
 
Myndighedernes fællesside om Corona:
www.coronasmitte.dk
 
Sundhedsstyrelsens side med spørgsmål og svar:
https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-corona