Krav og ressourcer
Et sundt psykisk arbejdsmiljø – et spørgsmål om balance Et enkelt forhold kan godt alene skabe et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det kan fx ske hvis kravene er urealistisk høje, kommunikationsformen er meget rå og nedladende eller enkelte medarbejdere konstant forfordeler. Udvikling eller frustration – et spørgsmål om balance ! Som regel er det et samspil af flere faktorer, der er afgørende for, om det psykiske arbejdsmiljø opleves som godt og udviklende eller som belastende.

Et sundt psykisk arbejdsmiljø – et spørgsmål om balance
 
 
 
Det arbejde, I oplever som positivt og udfordrende kan af en anden opleves som belastende og frustrerende. Det er centralt, at der er en fornuftig balance, mellem den indflydelse I hver især har på arbejdet, og de krav der stilles til jer.
 
Når der er en god balance mellem indflydelse og krav, opstår der et godt og udviklende arbejdsmiljø. Det øger jeres engagement og jeres arbejdsglæde, kreativitet, effektivitet og fleksibilitet.
 
Oplever I derimod, at kravene er høje og jeres indflydelse på arbejdet meget lille, er der risiko for, at I bliver overbelastet, frustreret og kommer til at føle jer stressede.
 
Forskellige job kan fremmes positivt ved at sænke kravene eller ved at øge indflydelsen. Men der er ikke ubegrænsede muligheder for at fremme udviklingen ved at øge indflydelsen. Der skal være en fornuftig balance mellem de krav, der stilles til jer, og de ressourcer I hver især har, og de ressourcer der stilles til rådighed på arbejdspladsen.