Konflikthåndtering og forebyggelse af konflikter i folkekirken
Den seneste undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken viste med tydelighed, at der er konflikter i folkekirken, og at der er brug for at have et større fokus på at løse dem. Denne suppleringsuddannelse giver bud på konkrete værktøjer og tilgange til forebyggelse af konflikter, før de udvikler sig.

 
Formål med kurset
Formålet med uddannelsen er blandt andet at styrke kursisternes kompetencer inden for konfliktforebyggelse. Derudover gives der mulighed for at forstå og agere i konflikter, så de bliver løst på en god og konstruktiv måde. Suppleringsuddannelsen gør endvidere kursisterne i stand til at tage fat på arbejdet med at udvikle en kultur, hvor konflikter ikke vokser sig store og uoverskuelige.
 
Indhold
Er konflikter på arbejdspladsen egentlig et vilkår? Har I på de kirkelige arbejdspladser et forum, hvor man kan tale om konflikter? På dagen gives der inspiration og ideer til nye måder at agere på i samarbejdsrelationer, og der gives kompetencer til at gå ind i en konflikt i stedet for at forsøge at undgå den. Undersøgelser har vist, at konflikter kan udvikle sig til mobning, hvilket er endnu et argument for at sætte fokus på arbejdspladsens måde at håndtere konflikter på.
 
Form
Formen på uddannelsen vil være en blanding af oplæg, gruppearbejde og drøftelser i plenum. Du vil som kursist blive præsenteret for viden og værktøjer inden for området, og der vil være mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister.
 
Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbjdere i folkekirken, samt medlemmer af menighedsråd og andre interesserede.
 
 
Kursusdatoer
Den 27. setember 2018, kl. 10.00 - 16.00, Ågerup Sognegård, Ågerupvej 34A, 4000 Roskilde
 
Den 6. november 2018, kl. 10.00 - 16.00 hos Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17 - 19, 8471 Sabro
 
 
Pris
Deltagerpris: 1.875 inkl. moms. Deltagerprisen dækker forplejning og kursusmateriale.
 
Tilmelding
Kontakt mail@kirketrivsel.dk eller tlf. 23 69 51 51