Kommunikation
Mangel på tydelig kommunikation på arbejdspladsen giver ofte frustration, konflikter, stress og dårlig trivsel.

Har I god og tydelig kommunikation på arbejdspladsen, øger det mulighederne for at forstå hinanden, udvikle jer fagligt og personligt, ligesom det giver mulighed for at yde relevant støtte og opbakning. 
 
Nedenfor kan du læse om to forskellige redskaber, der på hver deres måde er gode til at udvikle kommunikationen på arbejdspladsen.
 
Domæneteorien er god, når man vil forstå arbejdspladsen eller arbejdsmiljøet i et kommunikationsperspektiv.
 
Anerkendende kommunikation kan opfattes som en god måde at kommunikere på i dagligdagen.

Læs også...: