Kirketrivsel
Kirketrivsel.dk er en hjemmeside for ansatte og ledere i folkekirken.

Siden indeholder en lang række værktøjer som kan være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
 
Her finder I blandt andet:
 

  • En indkredsning af de forhold der særligt gør sig gældende som ansat og leder i folkekirken
  • Værktøjer til systematisk at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
  • Konkrete anvisninger til hvordan man kan komme i gang med arbejdet.
  • En oversigt over love og regler på området

 
Hjemmesiden opdateres løbende med nye emner og nyheder og der udgives et nyhedsbrev om psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.
 
I kan tilmelde sig nyhedsbrevet ved at skrive en mail til kontor(at)menighedsraad.dk
 
Bag hæftet og hjemmesiden står Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed.
 
I projektets styregruppen har siddet repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere fra:
 

  • Kirkeministeriet,
  • Landsforeningen af Menighedsråd,
  • Organistforeningen,
  • Præsteforeningen,
  • Danmarks Kordegneforening 
  • Danmarks Kirketjenerforening.

 
Foto; Thomas Søndergaard, Periskop.
Kontakt kirketrivsel: Gode forslag, kommentarer og ideer modtages. Send en mail til mail(at)kirketrivsel.dk