Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning søger psykolog til et barselsvikariat
Vores psykolog går på barsel, og derfor søger Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning en dygtig barselsvikar, der har erfaring med konflikthåndtering og konfliktløsning og interesse i at rådgive om psykisk arbejdsmiljø på de folkekirkelige arbejdspladser

Vikariatet er på 20 timer ugentligt og løber fra den 1. april 2020 til den 31. oktober. Der kan være mulighed for, at ansættelsen forlænges, og at timeantallet øges. Det forventes, at du primært kommer til at arbejde i Østdanmark, så det vil være en fordel, hvis du er hjemmehørende på Sjælland.  

I Arbejdsmiljørådgivningen skal vi yde rådgivning og faglig støtte til ledelser og medarbejdere på de folkekirkelige arbejdspladser, så de styrkes i deres arbejde med at identificere og håndtere primært de psykiske arbejdsmiljøproblemer i det daglige arbejde. Vi løser opgaven i et tæt samarbejde med Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, og målgruppen for vores indsats er dels AMO, dels de øvrige ledere og medarbejdere inden for folkekirkens to ledelsesstrenge.
 
 
Dit arbejde vil bl.a. indeholde:

 • Mægling og vejledning i håndtering af konflikter
 • Facilitering af processer omkring det psykiske arbejdsmiljø
 • Håndtering og forebyggelse af stress, mobning og vold
 • Introduktion og hjælp til arbejdsmiljøarbejdet
 • Vejledning om lovbundne opgaver i arbejdsmiljøarbejdet (fx APV og den årlig drøftelse)
 • Rådgivning via en arbejdsmiljø-hotline

 
 
Du har:
 

 • En uddannelse som psykolog (el. lign.) med relevant efter- eller videreuddannelse i at arbejde med psykisk arbejdsmiljø
 • Spidskompetencer inden for konflikthåndtering og konfliktløsning
 • Viden og erfaring med arbejdsmiljø på højt niveau
 • Lyst til at være en del af et team, der arbejder på at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på de folkekirkelige arbejdspladser
 • Gerne viden om folkekirkens forhold, organisering og struktur – men det er ikke et must

 

Du er:

 • Samarbejdsorienteret, selvstændig og initiativrig med stor gennemslagskraft
 • En god formidler både i skrift og tale – og en god underviser
 • Struktureret i dit arbejde og god til planlægning
 • God til at etablere relationer og indstillet på at yde en god service til vores kunder

 
 
Vi tilbyder:

 • et selvstændigt og udviklende job
 • frie rammer i opgaveudførelsen
 • et lille dynamisk og samarbejdende team
 • en til tider travl hverdag
 • inspirerende, engagerede og dygtige kolleger
 • et uformelt arbejdsmiljø

 
Hvem er vi?
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning er oprettet af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet med det formål at sikre et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådgivningen blev etableret som forsøgsprojekt den 1. september 2016. Udvikling af organisationen og forretningen foregår sideløbende med den daglige rådgivning for at understøtte en konsolidering som permanent Arbejdsmiljørådgivning.
Du bliver den fjerde konsulent i Arbejdsmiljørådgivningen, som desuden består af en daglig leder, en psykolog (på barsel) og en ergoterapeut.
 
Vi har kontor i Sabro vest for Århus, men er landsdækkende. Mange af vores opgaver er placeret på Sjælland, så du skal være indstillet på at arbejde primært i Østdanmark. Vi forestiller os, at du primært arbejder hjemmefra og kommer til Sabro en gang imellem. Der vil være en del rejsedage, og det er nødvendigt, at du har en bil.
 
Du skal kunne starte den 1. april eller snarest derefter. Da stillingen er et barselsvikariat, er den tidsbegrænset, men blandt andet i takt med Arbejdsmiljørådgivningens vækst, kan der være mulighed for, at ansættelsesforholdet bliver forlænget og med højere stillingskvote. Ansættelse og aflønning sker på vilkår, der svarer til Overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne om akademikere i staten eller anden relevant overenskomst. Der er mulighed for at forhandle et eventuelt kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen.
 
Vil du vide mere:
Du er velkommen til at kontakte daglig leder Hans Hjerrild på tlf.: 51 16 64 04.
 
Ansøgning:
Send din ansøgning vedlagt CV og referencer til mail@kirketrivsel.dk, så vi har den senest den 14. februar 2020 klokken 12.00. Vi holder ansættelsessamtaler i uge 8 og 9.