Halvdagskurser 2023
Kistehåndtering, regler og praksis - Kontorergonomi - Færre ulykker med sikker adfærd
Kontorergonomi – og noget om forebyggelse af belastninger, der følger stillesiddende arbejde

Tid: 07.06.23   - kl 12 til 15.30 (Vi begynder med en sandwich)
Sted: Damvej 17, 8471 Sabro
Pris: Kr 975,-
 
Tilmelding
 
Målgruppe
For arbejdsmiljøgruppen og dig, der arbejder regelmæssigt ved PC
Deltagerantal – max 15
 
Indhold
Dette kursus vil bestå af introduktion til de vigtigste pointer ift. til, hvordan en kontorarbejdsplads indrettes bedst muligt. Hvilke udfordringer kan der være og hvad er kravene til indretning og udstyr.
Kontorarbejde er som udgangspunkt stillesiddende – og på kurset vil der blive introduceret metoder til at tænke variation ind, således at belastninger ved stillesiddende arbejde forebygges.
 
Efter kurset kender du...
Principperne for hensigtsmæssig indretning og indstilling af din PC-arbejdsplads, og du har fået inspiration til hvordan du kan indføre mere variation i det daglige arbejde.

Færre ulykker med sikker adfærd

Tid: 19.04.23   - kl 12.30 til 16.00 (Vi begynder med en sandwich)
Sted: Damvej 17, 8471 Sabro
Pris: kr. 975,-
 
Tilmelding
 

Målgruppe 
Alle medlemmer i AMO.
 
Indhold
Passer I godt på hinanden? Går jeg fx forbi en gartner eller en kirketjener, der arbejder på en stige uden den nødvendige sikkerhed uden at sige noget? Eller himler kollegerne med øjnene, når sikkerhedsreglerne skal overholdes? 
Hvis vi skal opbygge en forebyggelseskultur – og en kultur, hvor folk indberetter nærved ulykker – så handler det om at tale sammen om sikkerhed på en positiv måde. En god sikkerhedskultur giver et bedre flow, og fremmer effektiviteten. Herudover mindsker den sygefraværet og medarbejderomsætningen.
 
Det får du ud af workshoppen

  • At få tændt din egen (og kollegernes) ”radar” for potentielle farer.
  • Viden om hvad der motiverer medarbejdere til at overholde sikkerhedsforskrifterne.
  • Ideer til skabe en kultur, som er præget af, at vi ønsker at alle tager sund og rask fra arbejde igen. 

 
Form 
Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og gruppearbejde. Vi slutter af med at formulere hvilke konkrete ting, I kan gøre når I kommer hjem for at håndtere usikre situationer. Konkrete ting, som er starten på en kulturændring.

Kistehåndtering – regler og praksis

Tid: 5. september – Kl. 12 til 15.30 (Vi begynder med en sandwich)
Sted: Tørring Kirke, Degnevej 6, 7160 Tørring
Pris: kr. 975,-
 
Tilmelding
 
Målgruppe
For arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere samt kontaktpersoner, som skal planlægge og tilrettelægge, at håndtering af kister i og ved kirke samt krematorier foregår på en sikker måde.
 
Indhold
Dette kursus vil bestå af en kort teoretisk introduktion til kroppens anatomi, lidt praktiske øvelser – og et indblik i Arbejdstilsynets regler om løft og bæring.
Vi vil tale om den gode praksis for kistehåndtering – og hvilke udfordringer og dilemmaer der kan være, hvis pladsforhold, adgangsveje med videre indebærer særlige problemstillinger
 
Efter kurset...
Kender du til reglerne for løft og bæring samt har fået viden om og kendskab til hensigtsmæssig udførelse af arbejdet med at håndtere kister på forsvarlig vis.