Folkekirkens arbejdsmiljøråd
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd består af repræsentanter for de folkekirkelige arbejdspladsers parter. Rådet har til opgave at koordinere det samlede arbejdsmiljøarbejde samt gennemføre forebyggende indsatser over for problemer i arbejdsmiljøet inden for folkekirken.

Folkekirkens arbejdsmiljøråd er et forum, hvor folkekirkens ansatte kan videreføre arbejdet med bl.a. kirketrivsel.dk i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, BAR SoSu.
 
Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd, er valgt som formand, og Bjarne Rødkjær, Formand for FAKK, er valgt som næstformand.
 
Følgende er repræsenteret i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd:
 

 • Danmarks Kirketjenerforening
 • Danmarks Kordegneforening
 • Danmarks Provsteforening
 • Dansk Kirkemusiker Forening
 • Dansk Organist og Kantor Samfund
 • Præsteforeningen
 • Fagligt Fælles Forbund
 • Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte
 • Foreningen af Biskopper
 • Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
 • Organistforeningen
 • Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark
 • Landsforeningen af Menighedsråd