Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning (FAR)

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) er en brancherettet rådgivningsenhed, som vejleder, rådgiver og hjælper folkekirkens parter i sager vedrørende arbejdsmiljø. FAR tilbyder de folkekirkelige arbejdspladser en kvalificeret og neutral rådgivning om forebyggelse og løsning af fysiske og psykiske arbejdsmiljøudfordringer. Konsulenterne bag Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har viden om den folkekirkelige struktur og organisation, og kan bidrage til meningsfuldt at skabe et bindeled mellem på den ene side folkekirkens kerneydelse, og på den anden side hensynstagen til medarbejdernes trivsel og udvikling.
 

Når I står overfor en arbejdsmiljøudfordring, kan FAR bidrage til løsningen og håndtering af denne, så resultatet bliver udvikling og et løft på Jeres arbejdsplads. FAR tilbyder en række ydelser, som er udarbejdet efter en føling af, hvori problemområderne ligger. Ydelsernes tilpasses dog altid, så de passer til jeres efterspørgsel og behov. 
 

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning arbejder ud fra et helhedsorienteret grundsyn, og betoner vigtigheden af at have øje for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Vi prioriterer, at der opnås bred viden om arbejdspladsens organisatoriske forhold, når arbejdsmiljøet kortlægges, herunder rammerne, relationerne og sociale aspekter, med det formål at gøre arbejdsmiljøet til en del af arbejdspladsen og beskytte individet.
 

Hvem står bag FAR?

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet står bag FAR. Det betyder, at alle folkekirkens organisationer, store som små, bakker op om og støtter arbejdsmiljørådgivningen.

Baggrunden bag oprettelsen af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning er bl.a. undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø fra 2012, som viser, at folkekirken som arbejdsplads, har arbejdsmiljømæssige udfordringer, hvilket betoner vigtigheden af denne rådgivningsenhed.
 

Hvem er hvem i FAR?

Hans Hjerrild er leder af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. Hans har en uddannelsesmæssig baggrund som cand. techn. soc. fra RUC, og har siden læst en master i organisationspsykologi. Hans har solid erfaring med arbejdsmiljøområdet. Hans har bl.a. arbejdet i Arbejdstilsynet, Ledernes Hovedorganisation, og arbejdet med arbejdsmiljørådgivning i kommunalt regi. Hans har siden 2012 været ansat under Sekretariatet og siden 2016 været daglig leder af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. 

Hans kan kontaktes på tlf. 51 16 64 04 eller på e-mail: hchj@km.dk.

 

Signe Steenfeldt Møller-Sørensen er psykolog under Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. Signe er uddannet cand.psych. fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet i 2014, og har erfaring med pædagogisk og organisatorisk udviklingsarbejde. Signe har under sit uddannelsesforløb beskæftiget sig meget med det arbejdspsykologiske område herunder udført rådgivnings- og konsulentopgaver inden for psykisk arbejdsmiljø gennem sin praktik. Derudover har hun sit i speciale arbejdet med stress og trivsel på arbejdspladser. 

Signe kan kontaktes på tlf. 23 69 51 51 eller på e-mail: sism@km.dk.

 

Monique Hartmann er uddannet erhvervspsykolog. Hun har derudover læst en master i Public Governance og er certificeret Systemisk organisationsopstiller. Monique har over 20 års erhvervserfaring blandt andet indenfor disse områder:

Ledelsesudvikling, psykisk arbejdsmiljø generelt, stresshåndtering, coaching, konflikthåndtering, teambuilding, trivselsprocesser, samarbejde og ledelse, samt supervision.

Monique kan kontaktes på tlf. 21 89 31 27 eller på e-mail: moeh@km.dk.

 

Bettina Brix er uddannet ergoterapeut. Har derudover læst fag på master i Sundhedsfremme og Sundhedspædagogik. Bettina har arbejdet med arbejdsmiljø siden 2005, først som tilsynsførende og siden som faglig medarbejder i kontoret for ergonomisk arbejdsmiljø i Arbejdstilsynet. Hun har mellem 2017 og 2022 været ansat som arbejdsmiljøkonsulent i kommunalt regi. Bettinas kompetencer er primært indenfor: ergonomi, forebyggelse af ulykker, støj/ akustik, kemi og indeklima, vold og trusler samt APV, arbejdsmiljødrøftelser og andet relateret til Arbejdstilsynets virke på arbejdspladserne.

Bettina kan kontaktes på tlf. 30 66 64 04 eller på e-mail: bebri@km.dk.

 

Marie Welling er administrativ medarbejder. Hun står for koordineringen og administrationen af vores suppleringsuddannelser, foretager journalisering og fakturering og vedligeholder hjemmesiden.
Marie kan kontaktes på tlf. 61 22 17 81 eller på e-mail: mawe@km.dk.