Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning (FAR)

Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) er en brancherettet rådgivningsenhed, som vejleder, rådgiver og hjælper folkekirkens parter i sager vedrørende arbejdsmiljø. FAR tilbyder de folkekirkelige arbejdspladser en kvalificeret og neutral rådgivning om forebyggelse og løsning af fysiske og psykiske arbejdsmiljøudfordringer. Konsulenterne bag Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har viden om den folkekirkelige struktur og organisation, og kan bidrage til meningsfuldt at skabe et bindeled mellem på den ene side folkekirkens kerneydelse, og på den anden side hensynstagen til medarbejdernes trivsel og udvikling.
 
Når I står overfor en arbejdsmiljøudfordring, kan FAR bidrage til løsningen og håndtering af denne, så resultatet bliver udvikling og et løft på Jeres arbejdsplads. FAR tilbyder en række ydelser, som er udarbejdet efter en føling af, hvori problemområderne ligger. Ydelsernes tilpasses dog altid, så de passer til jeres efterspørgsel og behov.  
 
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning arbejder ud fra et helhedsorienteret grundsyn og betoner vigtigheden af at have øje for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Vi prioriterer, at der opnås bred viden om arbejdspladsens organisatoriske forhold, når arbejdsmiljøet kortlægges, herunder rammerne, relationerne og sociale aspekter, med det formål at gøre arbejdsmiljøet til en del af arbejdspladsen og beskytte individet. 
 
Hvem står bag FAR?
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet står bag FAR. Det betyder, at alle folkekirkens organisationer, store som små, bakker op om og støtter arbejdsmiljørådgivningen.
 
Baggrunden bag oprettelsen af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning er bl.a. undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø fra 2012, som viser, at folkekirken som arbejdsplads, har arbejdsmiljømæssige udfordringer, hvilket betoner vigtigheden af denne rådgivningsenhed.
 
Hvem er hvem i FAR?
 
Hans Hjerrild er leder af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. Hans har en uddannelsesmæssig som cand. techn. soc. fra RUC, og har siden læst en master i organisationspsykologi. Hans har solid erfaring med arbejdsmiljøområdet. Hans har bl.a. arbejdet i Arbejdstilsynet, Ledernes Hovedorganisation, og arbejdet med arbejdsmiljørådgivning i kommunalt regi. Hans har siden 2012 været ansat under Sekretariatet og siden 2016 været daglig leder af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.  
Hans kan kontaktes på telefon nummer 51 16 64 04 eller på mailadressen hh@kirketrivsel.dk.
 
Signe Steenfeldt Møller-Sørensen er psykolog under Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. Signe er uddannet cand.psych. fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet i 2014, og har erfaring med pædagogisk og organisatorisk udviklingsarbejde. Signe har under sit uddannelsesforløb beskæftiget sig meget med det arbejdspsykologiske område herunder udført rådgivnings- og konsulentopgaver inden for psykisk arbejdsmiljø gennem sin praktik. Derudover har hun i speciale arbejdet med stress og trivsel på arbejdspladser.  
Signe er pt. på barsel.
Thomas Bartels er organisationspsykolog og certificeret coach og ansat i Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning. Thomas blev færdiguddannet i 2002 og har siden arbejdet som rådgiver og ekstern konsulent hos flere arbejdsmiljørådgivere. Han har tillige arbejdet som Rejseholdskonsulent i Videnscenter for Arbejdsmiljø i fire år. Thomas har spidskompetencer indenfor emnerne; stress og trivsel, krænkende handlinger, vold og trusler, konflikthåndtering- og mægling, samt forandringsledelse og coaching.
Thomas kan kontaktes på telefonnummer 21 89 31 27 eller på mailadressen tba@kirketrivsel.dk.
Lotte Skands er ansat som ergoterapeut i FAR. Lotte har 10 års erfaring som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, hvor hun har ført tilsyn i private og offentlige virksomheder, indenfor mange forskellige brancher, her iblandt folkekirkens arbejdspladser. Lotte har en generel viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø og har stor erfaring og viden om ergonomi (arbejdsstillinger, arbejdsteknik, ensidig belastende arbejde, ensidig gentaget arbejde, tunge løft og  brug af egnede tekniske hjælpemidler ), ulykkesforebyggelse  og virksomhedernes egen indsats  (AMO,  APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse mm.).
Lotte kan kontaktes på telefonnummer 30 66 64 04 eller på mailadressen ls@kirketrivsel.dk.
 
Læs mere om ordningen i nedenstående links.