Domæneteorien

Domæneteorien
 
Teorien arbejder med tre måder at kommunikere ud fra:

  • Det personlige og holdningsmæssige domæne
  • En professionel og regelstyret domæne
  • Et refleksivt og undersøgende domæne

 
Teorien har to vigtige pointer:

  • Det er vigtigt, at I giver hinanden plads til at kommunikere i alle tre domæner
  • Hvis I ikke er i samme domæne, når I kommunikerer, opstår der let misforståelse
Læs også...: