Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Heraf følger, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 
PÅ arbejdstilsynets hjemmeside findes opdaterede love, regler og vejledninger. 
 
Link til Arbejdstisynets hjemmeside:
 
http://arbejdstilsynet.dk/da/