APV for kirkefunktionærer
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd arbejder på at gøre arbejdsmiljøarbejdet nemmere for folkekirken. Vi har derfor samlet en række materialer og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet. De er målrettet folkekirkens struktur og arbejde.

Udarbejdelse af en APV er et lovkrav. I skal gennemføre en APV mindst hvert 3. år. Men udover at en APV er et lovkrav, er der mange fordele ved at gennemføren den.  
Ved at gennemføre APV får I:
 

  • overblik over de arbejdsmiljøforhold, der på kort eller langt sigt kan virke negativt på helbredet
  • fjernet de væsentligste konsekvenser af uhensigtsmæssige arbejdsmiljøforhold
  • givet arbejdspladsen et arbejdsmiljømæssigt løft.

 
APV er det bærende element i arbejdsmiljøarbejdet. 
 
Derfor har Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, for at styrke jeres forebyggende arbejdsmiljøarbejde og for at gøre det nemmere at leve op til arbejdsmiljølovens krav om APV, lavet en række materialer/værktøjer. De findes her på Kirketrivsel.dk.  Materialet består af en vejledning og en række skemaer/værktøjer til udarbejdelse af APV i folkekirken.  
 
 

APV værktøjer

 
Har I en opdateret APV? og har I gennemført en APV inden for de sidste tre år? eller når der er sket forandringer der vedrører arbejdsmiljøet?
Indeholder APV´en en ajourført handlingsplan med ansvarlige og deadlines? Hvis I kan svare nej til et af disse spørgsmål, så er det på tide til at kigge på jeres APV og gennemføre en ny.
 
Under denne tekst finder I en række word dokumenter, som I kan downloade. Materialet består af følgende:
 

  • En vejledning, hvori det forklares hvad APV er og hvilke krav der stilles til en APV. De enkelte kortlægningsværktøjer bliver ligeledes forklareti vejledningen. Vejledningen giver også råd til hvordan I kan arbejde med processen om APV’en.
  • Et værktøj til kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø.
  • Et værktøj til kortlægning af psykiske forhold.
  • Et kortlægningsværktøj der tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang. Det er også til brug for det psykiske arbejdsmiljø. 
  • Et prioriterings og handlingsplansskema

 
De er wordformat, så kan I selv tilføje punkter hvis I mener de mangler emner for jer.