Arbejdsmiljøuddannelse

 
Folkekirkens arbejdsmiljøuddannelse (Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse)
Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen får grundlæggende en viden om arbejdsmiljø. Uddannelsen skal også medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker systematisk og inddrager både ledelse og ansatte. 
 
Hvem skal deltage?
Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
Det er menighedsrådet, der skal tilmelde arbejdsmiljørepræsentanter for kirkefunktionærerne samt kontaktpersonen/arbejdsledere til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
Stiftet tilmelder præsternes arbejdsmiljørepræsentanter og provster til uddannelsen.
Tilmeldingen må kun ske til udbydere af uddannelsen, der er godkendt efter godkendelses- og evalueringsordningen.
Landsforeningen af Menighedsråd er godkendt som udbyder af uddannelsen. Uddannelsen ud-bydes på vegne af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.
 
 
Suppleringsuddannelse inden for arbejdsmiljø
Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er et supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Formålet med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke deres kompetencer. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.
 
Hvem skal deltage?
Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO supplerende arbejdsmiljøuddannelse, når de har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har ret til at gennemføre den supplerende uddannelse. Hvis det enkelte medlem af AMO tager imod tilbuddet, får vedkommende mulighed for at opdatere sine kompetencer løbende i forhold til arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. 

De arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO, der har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage, skal have tilbud om og har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dage i deres første funktionsår. 

Alle medlemmer af AMO har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der svarer til 1½ dags varighed i hvert funktionsår i funktionsperioden.